WJR4025T GCV

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: phun thuốc cho đồng lúa, hoa màu, cây ăn trái,…

Danh mục: